Amepox Microelectronics oprócz działalności produkcyjnej dysponuje własną kadrą badawczo-rozwojową która posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie materiałów dla elektroniki. Pozwala nam to na prowadzenie wielu prac badawczych, których efektem jest wiele publikacji w pismach fachowych (krajowych i zagranicznych), wystąpienia i referaty na konferencjach między-narodowych oraz jesteśmy zapraszani do uczestnictwa w fachowych „workshopach” i kursach.  Amepox Microelectronics współpracuje z wieloma Instytutami naukowymi i prowadzimy wspólnie kilka nowoczesnych prac rozwojowych. Do najbardziej znanych i najbliżej z nami współpracujących należą:

          Instytut Technologii Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej,

          Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej,

          Instytut Tele i Radiotechniczny z W-wy,

          Instytut Technologii Materiałów Półprzewodnikowych – Warszawa,

          Instytut Wysokich Ciśnień PAN Warszawa,

          Instytut Elektroniki oraz Instytut Włókien Sztucznych – Politechniki Łódzkiej,

          Instytut Fizyki Ciała Stałego – Uniwersytetu Łódzkiego,

          Fraunhofer Institut – Brema (Niemcy),

          TNO Industrial Technology – Eindhoven (Holandia),

          Institute of Science and Technology (UMIST) – Manchester (Anglia),

          Berliner Nanotest und Design GmbH