Amepox Microelectrocnis to nie tylko działalność produkcyjna i usługowa, ale także wielokrotny udział w projektach i programach przede wszystkim z ramienia Unii Europejskiej. Do tej pory nasze doświadczenie pozwoliło na udział w takich programach jak:

·         Europejski Program Ramowy 5 (FP5) – „Nanojoining – Novel nano composite polymers and joining technologies for reliable and efficient assembly of electronic components”

·         Eureka – “Maje – Material Jet for electronics”

·         EURIPIDES – “Canopy – CArbon NanOtubes/ePoxY composites’’

·         Europejski Program Ramowy 6 (FP6) – “Stabilight – Novel Inorganic Nanostructured Materials and Devices with Enhanced Photoemission Activity and Thermal Stability”

·         Europejski Program Ramowy 7 (FP 7) – „Priam – Printable functionalities for truly autonomous, intelligent lighting and signalling systems”

·         Europejski Program Ramowy 7 (FP7) – „Nanotherm – Innovative Nano and Micro Technologies for Advanced Thermo and Mechanical Interfaces

·         Europejski Program Ramowy 7 (FP 7) – „NanoFate – Nanoparticle Fate Assessment and Toxicity in the Environment”

·         HORIZON 2020 – “NanoFase – Nanomaterial FAte and Speciation in the Environment”

·         Polskie programy offsetowe.