NanoTytan

NanoTytan jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek dwutlenku tytanu w środowisku alkoholowym. Koloid zawiera związek tytanu o rozdrobnieniu rzędu 10 nm w stężeniu 1000 – 10000 ppm (0,1 – 1%).