HydroSelen 100

HydroSelen 100 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek selenu w środowisku wodnym. Koloid zawiera nanoselen o rozdrobnieniu rzędu 100 nm w stężeniu 100 ppm.