NanoSilver PVP 1000

NanoSilver PVP 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w środowisku wodnym. Srebro w roztworze charakteryzuje się rozmiarami w zakresie 50-60 nanometrów.

HydroSilver 1000

HydroSilver 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w środowisku wodnym. Koloid zawiera nanosrebro o rozdrobnieniu rzędu 50 – 60 nm w stężeniu 1000 ppm. 

HydroSil SK 1000

HydroSil SK 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w wodnym środowisku krzemionki. Dla najbardziej aktywnego oddziaływania srebra, zastosowano jego rozdrobnienie o wymiarach 3 – 8 nm.

NanoSilver OP 1000

NanoSilver OP 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w środowisku oleju parafinowego. Srebro w roztworze charakteryzuje się rozmiarami w zakresie 3-8 nanometrów.

NanoSilver IP

NanoSilver Ip 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w izopropanolu. Rozdrobnienie cząstek srebra w roztworze w zakresie 50 – 60 nm. Stężenie nanosrerba 0,1-1%

NanoSilver HX

NanoSilver Hx  jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w otoczce z parafin. Rozdrobnienie cząstek srebra wynosi
3 – 8 nm. Stęzenie nanosrerba 0,1-10%.

NanoSilver R1000

NanoSilver R1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w wodnym środowisku. Dla najbardziej aktywnego oddziaływania srebra, zastosowano jego rozdrobnienie o wymiarach 3 – 8 nm.

NanoSilver Bl 1000

NanoSilver Bl 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w środowisku benzyn (np. benzyny lakowej). Rozdrobnienie zastosowanych cząstek srebra wynosi 3 – 8 nm.

NanoSilver Al 2100

HydroSil AL 2100 jest unikalną kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego z polimerową otoczką ochronną w alkoholowym środowisku z krzemionką koloidalną i dodatkami modyfikatorów. W celu najbardziej aktywnego oddziaływania adsorpcyjnego, wszystkie aktywne nanocząstki Ag mają rozdrobnienie o wymiarach 30-50 nm.

NanoSilver Al 4200

HydroSil AL 4200 jest unikalną kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego z polimerową otoczką ochronną w alkoholowym środowisku z krzemionką koloidalną i dodatkami modyfikatorów. W celu najbardziej aktywnego oddziaływania adsorpcyjnego, wszystkie aktywne nanocząstki Ag mają rozdrobnienie o wymiarach 30-50 nm.