Płatki srebra AX 20LC to specjalnie przygotowany srebrny wypełniacz o płatkowym kształcie cząstek. To produkt o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego. Bardzo wysoka czystość sprawia, że płatki srebra AX 20LC mają zastosowanie w najnowszej elektronice. Materiały oparte na tym wypełniaczu, uzyskuja bardzo dobre parametry przewodzące (przewodnictwo elektryczn i cieplne). 

Parametry użytkowe płatków srebra AX 20LC

Srebro

Min. 99.99%

Max zawartość jonów

Pb max. 0.0005%

 

Fe max. 0.0025%

 

Zn max. 0.0002%

 

Cu less  0.0008%

Ciężar właściwy

2.4 – 3 g/ccm

Średnia wielkośc cząstek

2 – 4 µm

Aglomeraty

6 – 12 µm

Otoczka

Parafina

Ubytek masy

Max. 0.4 %

Zanieczyszczenia jonowe (Cl, Na, K)

Less 10 ppm (total)

Karta produktu