Firma Amepox Microelectrocnis opracowała i wdrożyło technologię otrzymywania różnych proszków sreber o rozmiarach nanometrowych, w tym srebra o rozdrobnieniu zbliżonym do atomowego. Prowadzone własne prace badawczo rozwojowe w ramach nowego kierunku – nanotechnologii a także udział w europejskich programach unijnych przyniosły w efekcie uruchomienie produkcji wielu nowych wyrobów. W chwili obecnej jesteśmy jednym z kilku przedsiębiorstw na świecie oferujących proszki nanosrebra o dowolnych, założonych rozmiarach i z różnymi otoczkami ochronnymi np.: 3 – 8 nm i 50 – 60 nm.

Karty produktów