Jednym z podstawowych trendów występujących w technice jest dążenie do miniaturyzacji  wszelkich urządzeń przy zachowaniu pełnej, a nawet lepszej ich użyteczności. Jest on szczególnie widoczny w elektronice, gdzie wielkość i liczba elementów (ich upakowanie) ma największy wpływ na funkcjonalność oraz cenę produktu. Wzrost upakowania elementów i precyzję ich mikromontażu zapewnia jedna z najnowszych technologii wykonywania ścieżek i obszarów przewodzących,  a mianowicie technologia drukowania metodą Ink-Jet. Technologia ta, zbliżona zasadą do szeroko znanych drukarek komputerowych, działa na zasadzie dawkowania kropelek atramentów o pojemności kilku do kilkudziesięciu pikolitrów przez układ precyzyjnych kapilar o określonej średnicy, aktualnie do 10 mikronów. Aby technologia taka mogła być stosowana, koniecznym jest użycie specjalnych atramentów przewodzących prąd elektryczny. Ze względu na wymiary kapilar oraz szybkość i precyzję drukowania, atramenty takie muszą zawierać jako napełniacz przewodzący prąd elektryczny proszki srebra o rozdrobnieniu nanometrowym. 

Nanosrebro jako wypełniacz w atramentach

Nanosrebro 3-8 nm

Nanosrebro 50-60 nm

Parametry użytkowe atramentów z wypłaniczem srerborywm

NAZWA

AX JP 6n

AX JP 60

Material

Srebro

Srebro

Metoda

for ink-jet

for ink-jet

Właściwości przed utwardzeniem

Właściwości przed utwardzeniem

Właściwości przed utwardzeniem

Rozmiar cząstek

3-8 nm

50-60 nm

Zawartość srebra w atramencie

40-60wt%

20 wt%

Rozpuszczalnik

Tetradekan

Etanol/Glikol

Lepkość

7,5-10,5 mPa s

5-6,5 mPa s

Napięcie powierzchniowe

28,5 – 32,5 dynes/cm

35 dynes/cm

Temp. utwardzania

230-240oC x 1h

140-150oC x 1h

Czas życia

2 miesiące poniżej 10oC

2 miesiące

Właściwości po utwardzeniu

Właściwości po utwardzeniu

Właściwości po utwardzeniu

Wygląd

Srebrny kolor

Srebrny kolor

Rezystancja po utwardzeniu

1-3μΩ cm

3-5μΩ cm

Grubość

~5μm

~5μm

Zawartość matalu

95-98 wt%

95-98 wt%

Karty produktów